MedSAP Research Network: Održana je treća škola imunohistohemije!

 

Na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić", Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u periodu od 27. do 29. januara 2016.god., održana je Treća škola imunohistohemije u okviru MedSAP Research Network programa. Takođe, u okviru kursa gospođa Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, održala je polaznicima kursa radionicu na temu "Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci". 

 

Kroz teorijski i praktičan rad, sedam studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu uspešno je završilo Treću školu imunohistohemije. Kao i prošli put, u organizaciji škole učestovali su nastavnici i saradnici Instituta za histologiju i embriologiju, doc. dr Milica Labudović Borović, doc. dr Nela Puškaš i dr Ivan Zaletel, a glavnu podršku samoj školi i celom projektu dala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.