Opšti podaci:

Ime i prezime: Ljubica Bakić

Mesto rođenja: Banja Luka

e-mail adresa: ljubica_993@hotmail.com

 

Obrazovanje:

Osnovna škola: Jovan Jovanović Zmaj (Srbac)

Srednja škola: Petar Kočić (Srbac)

Fakultet: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Profesionalne aktivnosti i članstva u organizacijama:

Demonstratura: Histologija i embriologija, Prva pomoć, Mikrobiologija

Organizacije: Studentska Unija Medicinara; Međunarodna organizacija lekara za sprečavanje nuklearnog rata (IPPNW); Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbija (IFMSA Serbia); Crveni krst; Sportsko Društvo „Medicinar”

Stipendije i pohvalnice:

Nagrada za najbolji naučni rad na oralnoj sesiji kardiologija - Second Global Students’ Conference of Biomedical Sciences, Beograd, Srbija, 2015.

Priznanje za doprinos i zalaganje u ostvarivanju misije Crvenog krsta, 2015.

Diploma za najboljeg govornika na državnom debatnom takmičenju Bosne i Hercegovine, 2011.

 

Poznavanje stranih jezika:

Engleski jezik

Italijanski jezik

Nemački jezik

Ljubica Bakić