Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke - podizanje svesti o značaju prevencije i rane detekcije

 

Poštovane kolege i koleginice, pozivamo vas da učestvujete na studentskoj konferenciji pod nazivom:

“Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke - podizanje svesti o značaju prevencije i rane detekcije”, u organizaciji MedSAP Alumni, a pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

 

Rak dojke je jedan od najčešćih malignih tumora i vodećih uzroka smrti žena u Srbiji. Podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja je veoma važno za sprečavanje kasnih efekata i prevremene smrti. Lekari, studenti i drugi medicinski stručnjaci bi trebalo da imaju ključnu ulogu u pružanju i širenju informacija.

 

Cilj konferencije je isticanje uloge studenata i lekara u podizanju svesti o ovom aktuelnom problemu, kao i senzibilizacija za komunikaciju sa pacijentima radi razumevanja socijalnih i psiholoških problema sa kojima se oboleli susreću.

 

Konferencija će biti održana 23. i 24. oktobra 2015. u hotelu “Čigota” na Zlatiboru. Za sve učesnike obezbeđen je prevoz, smeštaj u dvokrevetnim sobama i hrana. Pravo učešća na konferenciji imaju studenti 5. i 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i doktori medicine koji su diplomirali u prethodnih 6 meseci na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za prijavu potrebno je dostaviti:

 

  • Popunjen prijavni formular (kliknuti ovde)

  • Skeniran prosek ocena ili printsrceen sa e-student stranice

  • Anganžman iz oblasti onkologije:

    • Spisak radova sa skeniranim apstraktima

    • Dokaz o članstvu u organizaciji, volontiranju na skupovima 
       

Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na medsapalumnikonferencija@gmail.comRok za prijavu je 2. oktobar 2015. godine.

 

Sva detaljnija obaveštenja možete dobiti na mail draskovicmaja90@gmail.com

 

 

Preliminarni program

 

Petak 23.10.2015.

 

12:00 - Smeštaj u hotel

13:00 - Ručak

14:30 - Otvaranje konferencije, uvodni govor

15:00 - Doc. dr Ivan Marković (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije) - Onkologija u Srbiji juče, danas, sutra

16:30 - Prim. dr Ljiljana Lazić (Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut") - O realizaciji organizovanog skrininga raka dojke u Srbiji i značaju ranog otkrivanja raka dojke

17:00 - dr Uroš Rakić (Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut") - Epidemiološki pokazatelji i značaj kvalitetnog prikupljana podataka i njihovoj vizuelizaciji putem Geografskog informacionog sistema

17:30 - Kafe pauza

18:00 - dr Maja Gulan (Opšta bolnica Užice, Savetovalište Jefimija Užice) - Klinički pregled dojki i radiološka dijagnoza karcinoma dojke;  Lečenje  i prognoza

19:30 - Večera

 

Subota 24.10.2015.

 

08:00 - Doručak

09:00 - Slavica Simić (Savetovalište Jefimija Užice) - Veštine za unapređenje komunikacije između obolelih od malignih  bolesti i zdravstvenih radnika

11:00  - Psihološka radionica

13:00 - Ketering

16:00 - Zatvaranje i podela sertifikata