Studentska konferencija - Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke održana je od 23 - 24.10.2015. godine na Zlatiboru, u Hotelu Čigota, pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Skup je pozdravila u ime ambasade SAD u Srbiji, Erika Kuenne (ataše za kulturu Ambasade SAD-a).

 

Dr sci. Uroš Rakić, iz Kancelarije za skrining raka, Institut za javno zdravlje Srbije, Dr Milan Jovanović Batut  održao je predavanje na temu: “ORGANIZOVANI SKRINING RAKA DOJKE U SRBIJI. EPIDEMIOLOŠKI POKAZATELJI I ZNAČAJ KVALITETNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA I NJIHOVOJ VIZUELIZACIJI PUTEM GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA

 

Doc. dr Ivan Marković (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije) održao je predavanje na temu: "ONKOLOGIJA U SRBIJI JUČE, DANAS, SUTRA, ETIOLOGIJA I DIJAGNOZA RAKA DOJKE

 

Dr Maja Gulan, hirurg iz Opšte bolnice Užice, i predstavnik Savetovališta “Jefimija” Užice, održala je predavanje na temu: “LEČENJE RAKA DOJKE

Slavica Simić psiholog (Savetovalište “Jefimija” Užice) govorila je na temu: “SPECIFIČNI DRUŠTVENI I PSIHOLOŠKI ASPKETI KOJI UTIČU NA POJAVU I LEČENJE RAKA DOJKE

 

k1 17.JPG

k1 17.JPG

k2 (7).jpg

k2 (7).jpg

k2 (9).jpg

k2 (9).jpg

k2 (13).jpg

k2 (13).jpg

k3 (6).jpg

k3 (6).jpg

k3 (9).jpg

k3 (9).jpg

k3 (14).jpg

k3 (14).jpg

k3 (15).jpg

k3 (15).jpg

k4 (1).jpg

k4 (1).jpg

k4 (4).jpg

k4 (4).jpg

k4 (5).jpg

k4 (5).jpg

k4 (6).jpg

k4 (6).jpg

k4 (12).jpg

k4 (12).jpg

k4 (20).jpg

k4 (20).jpg

k4 (21).jpg

k4 (21).jpg

k4 (22).jpg

k4 (22).jpg

k4 (23).jpg

k4 (23).jpg

k4 (24).jpg

k4 (24).jpg

k4 (25).jpg

k4 (25).jpg

k4 (27).jpg

k4 (27).jpg

k4 (34).jpg

k4 (34).jpg

k4 (35).jpg

k4 (35).jpg

k4 (38).jpg

k4 (38).jpg

k4 (39).jpg

k4 (39).jpg

k4 (44).jpg

k4 (44).jpg

k4 (45).JPG

k4 (45).JPG

k4 (46).JPG

k4 (46).JPG

k4 (50).jpg

k4 (50).jpg

k4 (51).jpg

k4 (51).jpg

k4 (52).jpg

k4 (52).jpg

k4 (63).jpg

k4 (63).jpg

k4 (65).jpg

k4 (65).jpg

k4 (67).jpg

k4 (67).jpg

k4 (68).jpg

k4 (68).jpg

k4 (70).jpg

k4 (70).jpg

k4 (80).jpg

k4 (80).jpg

k4 (82).jpg

k4 (82).jpg

k4 (83).jpg

k4 (83).jpg

k4 (84).JPG

k4 (84).JPG

k4 (85).JPG

k4 (85).JPG

k4 (86).JPG

k4 (86).JPG

k4 (87).JPG

k4 (87).JPG

k4 (88).JPG

k4 (88).JPG

k4 (89).JPG

k4 (89).JPG

k4 (90).JPG

k4 (90).JPG

k4 (91).JPG

k4 (91).JPG

k4 (96).jpg

k4 (96).jpg

k4 (103).jpg

k4 (103).jpg

k4 (105).jpg

k4 (105).jpg

k4 (106).jpg

k4 (106).jpg

k4 (107).jpg

k4 (107).jpg

k4 (108).jpg

k4 (108).jpg

k4 (110).jpg

k4 (110).jpg

k5 (1).jpg

k5 (1).jpg

k5 (5).jpg

k5 (5).jpg

k5 (11).jpg

k5 (11).jpg

k5 (14).jpg

k5 (14).jpg

Unapređenje komunikacije između (budućih) lekara i žena obolelih od raka dojke - podizanje svesti o značaju prevencije i rane detekcije - Izveštaj sa konferencije

Drugog dana Studentske konferencije bile su organizovane “Radionice” gde su studenti podeljeni u grupe imali priliku da razgovaraju sa ženama koje su obolele od raka dojke i da sagledaju ovu bolest iz njihovog ugla.

 

Osnovni cilj ovog projekta je povećanje senzibiliteta studenata prema pacijentima, kako bi se poboljšala komunikacija, a time i efekat dijagnostikovanja i lečenja bolesti.