O.H. Frazier, M.D.

 

 

O.H. Frazier, MD je istaknuti hirurg, naučnik, koji je uložio svoje ogromno iskustvo u istraživanje i razvoj novih modaliteta lečenja srčane slabosti, uključujući i razvoj veštačkog srca i uređaja za mehaničku potporu cirkulacije. Njegovi primarni interesi su transplantacija srca i implantacija uređaja za mehaničku potporu cirkulacije, uključujući veštačko srce. Dr Frazier je istovremeno na više liderskih pozicija, između ostalih direktor kardiopulmonalne transplantacije i direktor Cullen kardiovaskularne istraživačke laboratorije na Texas Heart Institute, Hjuston, Teksas. On je, takođe, direktor transplantacionog servisa i aktivan kardiovaskularni hirurg u St. Luke's Episcopal Hospital, Hjuston u Teksasu.

 

Doktor Frazier je profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Teksasu, Hjuston. Takođe je klinički profesor, Katedra za hirurgiju, Bailor College of Medicine i profesor hirurgije, odeljenja za hirurgiju i odeljenja za grudnu hirurgiju na Univerzitetu Teksas MD Anderson Cancer Center.

 

O.H. Frazier, MD je diplomirao na Baylor College of Medicine, Hjuston, Teksas 1967. godine. Po završetku specijalizacije iz opšte hirurgije (1970-1974), završio je specijalizaciju iz grudne i kardiovaskularne hirurgije (1974-1976) u Texas Heart Institute. Od 1968. do 1970. godine, dr Frazier je služio u američkoj vojsci u Vijetnamu u činu kapetana u 48. Assault Helicopter Company. Odlikovan je sa Combat Flight Medal, Vietnamese Navy Medal i Vietnamese Distinguished Service Medal.

 

Dr Frazier je sertifikovan od strane američkog Odbora za hirurgiju i američkog Odbora za torakalnu hirurgiju. On je član American College of Surgeons - ACS, American College of Cardiologists - ACC i Međunarodnog udruženja kardio-torakalnih hirurga - ISCTS. On je aktivni član brojnih stručnih udruženja i organizacija.

 

O.H. Frazier, MD je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a biran je i za nekoliko medicinskih i naučnih savetodavnih odbora. Autor je i koautor brojnih publikacija, knjiga i članaka i član je redakcija brojnih medicinskih i naučnih časopisa koji se bave kardiologijom, cirkulacijom i transplantacijom srca i pluća.