MedSAP Research Network: Održana je druga škola imunohistohemije!

 

Na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić", Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u periodu od 16. do 17. oktobra 2015.god., održana je Druga škola imunohistohemije u okviru MedSAP Research Network programa. Školu su ovaj put imali prilike da pohađaju domaći i strani studenti koji su učestvovali na Global Students' Conference (GSC), a koji su imali mogućnost da tokom svog boravka u Beogradu odaberu jedan od brojnih kurseva koji su se održavali u sklopu ove konferencije, među kojima se po velikom interesovanju i prijavi studenata, posebno izdvojila naša škola. Ova škola ima za cilj da omogući zainteresovanim studentima da aktivno učestvuju u laboratorijskom radu zajedno sa svojim mentorima. Na ovaj način studenti imaju jedinstvenu priliku da naprave svoje prve korake u svetu nauke kroz aktivan, praktičan laboratorijski rad koji će predstavljati dopunu njihovom medicinskom obrazovanju.

 

Kroz teorijski i praktičan rad, šest studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu uspešno je završilo Drugu školu imunohistohemije. Kao i prošli put, u organizaciji škole učestovali su nastavnici i saradnici Instituta za histologiju i embriologiju, doc. dr Milica Labudović Borović, doc. dr Nela Puškaš i dr Ivan Zaletel, a glavnu podršku samoj školi i celom projektu dala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.