O MedSAPu

Like Us 
Tweet Us
Follow Us
Watch Us 
  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-tumblr
  • w-youtube
Follow Us

Medical Student Advancement Program - MedSAP

 

Misija: MedSAP će omogućiti najboljim studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da steknu uvid u rad vrhunskih medicinskih institucija najvećeg medicinskog centra u svetu pod pokroviteljstvom Srpsko-Američke privredne komore iz Hjustona.

 

Vizija uspeha: uspešna naučna razmena medicinskih stručnjaka u razvoju, što dovodi do razvoja specijalista visoke potražnje, a inače niske ponude.

Izbor studenata: Medicinski fakultet u Beogradu vrši selekciju studenata na osnovu rigoroznog bodovnog sistema koji vrednuje ne samo uspeh na fakultetu, već interesovanje studenata za sportske, umetničke i volonterske aktivnosti, kao i angažman u studentskim asocijacijama. Studenti pete godina kurikuluma osnovnih integrisanih akademskih studija rangirani sa najviše bodova kvalifikuju se za MedSAP i sa njima se obavlja intervju na engleskom jeziku koji se takođe boduje, nakon čega se vrši konačan izbor učesnika MedSAP-a. Čitav proces selekcije je transparentan i dostupan za internu i eksternu evaluaciju.

 

 

Plan i program:

Plan i program edukacije studenata kreiraju Texas Heart Institute i Memorial Hermann–Texas Medical Center, Houston, Texas. Svaki student ima određenog mentora tokom programa. Glavna uloga mentora je obezbeđivanje kvalitetnog rada studenata. Program je zasnovan na rotacijama tokom kojih studenti stiču uvid u kardiološku i kardiohiruršku praksu bolnica Texas Heart Institute i Memorial Hermann–Texas Medical Center.

Studenti rade „one-on-one“ sa lekarima na odeljenju za transplantaciju srca i imaju iz prve ruke pristup najnovijim informacijama u korišćenju mehaničke potpore srcu u hirurškom lečenju bolesnika sa srčanom slabošću.

Studenti imaju mogućnost da učestvuju u radu kardiološkog odeljenja gde učestvuju u svim aspektima lečenja kardiovaskularnih bolesti.

Studenti prisustvuju velikim vizitama i učestvuju na konferencijama i nastavnim seminarima.

 

Do kraja ovog programa student će biti u stanju da:

 

  • Izloži informacije o pacijentu na jasan, koncizan, i organizovan način

  • Kreira i predstavi dijagnostički i terapijski pristup bolesniku sa kardiovaskularnim bolestima

  • Učestvujte u kardiovaskularnim hirurškim intervencijama sa poznavanjem osnova hirurške tehnike

 

Visitor status: Edukacija studenata odvija se uz dosledno poštovanje i primenu pravila Visitor programa University of Texas Health Science Center at Houston i Baylor College of Medicine in Houston.

 

Finansijska podrška: Srpsko-Američka privredna komora iz Hjustona će pokriti troškove putovanja i smeštaja i obezbediti džeparac za MedSAP učesnike.

 

Trajanje kurikuluma: dva meseca (vremenski okvir jun - septembar).

 

Kontinuitet vrednosti: Kontinuitet vrednosti: nivo kvaliteta programa je praćen od strane programskog direktora. Beleške o napretku studenata se predstavljaju programskom direktoru posle svake rotacije. Mentori u bolnicama Texas Heart Institute i Memorial Hermann–Texas Medical Center nadziru redovno pohađanje i zalaganje studenata.