Carrier tracking

Poslednja izmena - 4.8.2016.

Dr Stefan Barišić, MedSAP student generacije 2014. godine, od avgusta 2016. godine je na poziciji postdoctoral research fellow na National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA. NIH se sastoji od 27 individualnih instituta i centara u kojima je aktivno više od 1 200 laboratorija sa preko 18 000 zaposlenih što je čini najvećom institucijom koja se bavi biomedicinskim istraživanjima u svetu. Stefan se na NIH bavi hematologijom, sa posebnim osvrtom na genetsku i razvojnu regulaciju eritropoeze i na mehanizme konverzije adultnog hemoglobina u fetalni, s ciljem ravoja novih pristupa u lečenju hemoglobinopatija.

Poslednja izmena - 28.06.2016.

Andrija Pavlović, MedSAP student generacije 2012. godine, primljen je na mesto kliničkog lekara Službe za kardiologiju Univerzitetske dečje Klinike. Univerzitetska dečja Klinika od 1924. godine postavlja i održava visoke standarde nege i terapije u pedijatrijskoj populaciji.  Pored naučno-istraživačkog i akademskog rada pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, delatnost Službe za kardiologiju pri Univerzitetskoj dečjoj Klinici obuhvata sve vrste invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih i terapijskih procedura, u koje se ubrajaju i magnetna rezonanca srca,  transkutano zatvaranje atrijalnog i ventrikularnog septalnog defekta, balon dilatacija i transluminalna angioplastika kongenitalnih perifernih vaskularnih i valvularnih stenoza, transkutano zatvaranje perzistentnog ductus arteriosus-a i velikih aorto-pulmonalnih kolaterala, selektivna koronarna angiografija i Swan – Ganz kateterizacija desnog srca.

Milan Radovanović

Poslednja izmena - 09.01.2016.

Milan Radovanovic, MedSAP student generacije 2013. godine, dobio je poziciju u New York-u na Icahn School of Medicine at Mount Sinai - Bronx program, gde započinje specijalizaciju iz Interne medicine sredinom 2016. godine. Specijalizacija se obavlja u dve bolnice: James J. Peters VA Medical Center (tertiary care facility and one of major teaching affiliate of the Icahn School of Medicine) i NCB - North Central Bronx Hospital.

Poslednja izmena - 6.12.2015.

Darko Radaković, MedSAP student generacije 2013. godine, započeo je specijalizaciju iz kardiohirurgije na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju, Herz und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen, pri Ruhr-Universität Bochum, najvećem evropskom centru za tretiranje svih bolesti srca i vaskularnog sistema dece i odraslih, centru sa najviše obavljenih transplantacija srca u Evropi (2300). Spektar terapijskih mogućnosti obuhvata: By-pass hirurgiju, hirurgiju srčanih zalistaka, hirurgiju torakalne i torakoabdominalne aorte, hirurgiju poremećaja srčanog ritma, LVAD i biventricular VADs hirurgiju. Klinika sarađuje sa mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim centrima i institutima, a posebno se ističe i saradnja sa Texas Heart Institute, Houston/Texas, USA.

Poslednja izmena - 28.01.2015.

Sašenka Vidičević, MedSAP studentkinja generacije 2013. godine, izabrana je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Medicinska i klinička biohemija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poslednja izmena - 29.05.2014.

Slavica Mutavdžin, MedSAP studentkinja generacije 2012. godine, izabrana je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Medicinska fiziologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poslednja izmena - 29.05.2014.

Ivan Zaletel, MedSAP student generacije 2012. godine, izabran je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Histologija i embriologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poslednja izmena - 01.11.2013.

Dejan Radaković, MedSAP student generacije 2011. godine, započeo je specijalizaciju iz kardiohirurgije na Klinici za kardiotorakalnu hirurgiju na Univerzitetskoj klinici Würzburg, pri Julius-Maximilians-Universität Würzburg, osnovanom 1402. godine, koji se uz Hajdelberg, Beč i Keln ubraja u najstarije univerzitetske gradove na nemačkom govornom području. Na Klinici za kardiotorakalnu hirurgiju se tretiraju sve urođene i stečene srčane i plućne bolesti u odraslih. Spektar terapijskih mogućnosti obuhvata: By-pass hirurgiju, hirurgiju srčanih zalistaka (Ross operacije), hirurgiju torakalne i torakoabdominalne aorte, LVAD i biventricular VADs hirurgiju, transplantaciju srca kao i hirurgiju poremećaja srčanog ritma.

Please reload