Opšti podaci:

Ime i prezime: Anida Ademović

Mesto rođenja: Nikšić

e-mail adresa: anidaa94@yahoo.com

 

Obrazovanje:

Osnovna škola: Veselin Masleša

Srednja škola: Treća beogradska gimnazija

Fakultet: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Profesionalne aktivnosti i članstva u organizacijama:

Demonstratura: Anatomija, Fiziologija, Patologija

Organizacije: Medicinski podmladak, IFMSA (International Federation of Medical Students' Association), Organizacioni tim Globalne studentske konferencije (GSC - Global Students' Conference

Autor preko 15 studentskih radova, prezentovanih na internacionalnim i nacionalnim kongresima. Pohađala jednomesečnu profesionalnu praksu na Univerzitetskoj poliklinici “G. Martino” na Siciliji, avgusta 2016.te godine. Lektor za engleski jezik  u stručnom-naučnom  časopisu „Sanamed” od 2015. godine.

Stipendije i pohvalnice:

Stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike Republike Srbije (2014-)

Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2013/2014)

Nagrada za izuzetan uspeh ostvarenoj u prvoj (2012/13), drugoj (2013/14), trećoj (2014/15) i četvrtoj (2015/16) godini studija

Nagrada za najbolji rad u sesiji “Neuroscience” prezentovan oralno na 12th YES Meeting, Porto, Portugal, septembar, 2016

Nagrada za najbolje prezentovan rad u sesiji „Neuroscience“,  3rd Global Student Conference, Belgrade, Serbia, oktobar 2016

Nagrada za najbolje prezentovan rad na sesiji „Fiziologija sa hemijom“ na 57. Kongresu Studenata Biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Srebrno jezero, Srbija, april 2016.

 

Poznavanje stranih jezika:

Engleski jezik

Italijanski jezik

Nemački jezik

Ruski jezik

Anida Ademović